Donateurs

De stichting is volledig afhankelijk van donaties en vrijwiligers. Er zijn gelukkig bedrijven en particulieren in ons dorp die meeleven met dit mooie initiatief en bv licht, geluid, tent en horeca en alles wat daarbij komt tegen heel scherpe tarieven aan de stichting aanbieden. Daarnaast zijn er middenstanders en particulieren die met hun gulle giften dit evenement mogelijk maken. We zijn hen daar zeer dankbaar voor.

Ook de gemeente draagt haar deel bij en met onze burgemeester Joan de Zwart Bloch zijn we als Beschermvrouwe van het Konvooi zeer vereerd. 

 

Alle giften zijn welkom op  ABN AMRO  NL38 ABNA 0840 885 407 tnv Stichting Blaricumse Bevrijdingsdagen.

Hartelijk dank.