Media

 

Alle aankondigingen van de Bevrijdingsdagen worden in de volgende media gepubliceerd:

 

Hei en Wei

Laarder Courant de Bel

Tam Tam

Oog op Blaricum

 Huis aan Huis verspreiding in Blaricum en

Blaricummer Meent